Cerita Menarik : Mualaf

Posted by Allan Wijaya on 10:43 PM, 19-Jun-13 • Under: Cerita lucu , Funny story lucu , Info unik , Kisah Menarik , RELIGIUSTidak Ada Kaitan x Dngan SARA

Seorang Pemuda Arab Yang Menimba Ilmu Di Amerika Rabu, 22 Februari 06
Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupapendidikan agama Islam bahkan ia mampu mendalaminya.
. . .
Selain belajar, ia jugaseorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salahseorang Nasrani. Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam.....
. . .
Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Semula ia berkeberatan, namun karena ia terus mendesak akhirnya pemuda itupun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka.
. . .
Ketikapendetamasuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita adaseorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini. "Pemuda arab itutidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata,"Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya.
. . .
"Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya seorang muslim."Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu."Kemudian ia beranjak hendak keluar, namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memojokkanpemuda tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya. Pemuda muslimitupun menerima tantangan debat tersebut.
. . .
Sang pendeta berkata,"Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan Anda harus menjawabnya dengan tepat. "Si pemuda tersenyum dan berkata,"Silahkan!
. . .
Sang pendeta pun mulai bertanya
Sebutkan satu yang tiada duanya,
dua yang tiada tiganya,
tiga yang tiada empatnya,
empat yang tiada limanya,
lima yang tiada enamnya,
enam yang tiada tujuhnya,
tujuh yang tiada delapannya,
delapan yang tiada sembilannya,
sembilan yang tiada sepuluhnya,
sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh,
sebelas yang tiada dua belasnya,
dua belas yang tiada tiga belasnya,
tiga belas yang tiada empat belasnya.
Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh!
Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?
Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya?
Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!
Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang di adzab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api?
Siapakah yang tercipta dari batu, siapakahyang di adzab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu?
Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!
Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari?"
. . .
Mendengar pertanyaan tersebut pemuda itu tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah ia be
Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah SWT berfirman, "Dan Kami jadikan malam dan siang."
Tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.
Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an.
Lima yang tiada enamnya ialah shalat lima waktu.
Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ketika Allah SWT menciptakan makhluk.
Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang tujuh lapis. Allah SWT berfirman, "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang." (Al-Mulk:3).
Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah SWT berfirman, "Dan malaikat-malaikat berada dipenjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Rabbmu di atas (kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).
Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu'jizat yang diberikan kepada Nabi Musa:tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang dan bintang.
Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialahkebaikan. Allah SW berfirman, "Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat." (Al-An'am: 160).
Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlahsaudara-saudara Yusuf.
Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah mu'jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, "Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, 'Pukullah batu itu dengan tongkatmu.' Lalu memancarlah dari padanya dua belas mata air." (Al-Baqarah:60).
Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.
Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Shubuh. Allah SWT berfirman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. " (At-Takwir:18).
Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelanNabi Yunus as.
Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalahsaudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lombadan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala." Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, " tak ada cercaaan ter-hadap kalian. "Dan ayah merekaYa'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidakDia sukai adalah suara keledai. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai." (Luqman: 19).
Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalahNabi Adam,malaikat, unta Nabi Shalih dankambing Nabi Ibrahim.
Makhluk yang diciptakan dari api adalahIblis, yangdiadzab dengan apiialahAbu Jahaldan yang terpelihara dari api adalahNabi Ibrahim. Allah SWT berfirman, "Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim." (Al-Anbiya': 69).
Makhluk yang terbuat dari batu adalahunta Nabi Shalih, yang diadzab dengan batu adalahtentara bergajahdan yang terpelihara dari batu adalahAsh-habul Kahfi (penghuni gua).
Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita, sebagaimana firman Allah SWT, "Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar." (QS. Yusuf: 2)
Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah shalat yang lima waktu, tiga dikerjakan di malam hari dan dua di siang hari.
. . .
Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim tersebut. Kemudian ia pamit dan beranjak hendak pergi. Namun ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui olehsang pendeta.
. . .
Pemuda ini berkata,"Apakah kunci surga itu?"mendengar pertanyaan itu lidah sangpendeta menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya , namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir digerejaitu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak.
. . .
Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan namun Anda tidak mampu menjawabnya! "Pendeta tersebut berkata, "Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah. "Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatanAnda.
. . .
"Sang pendeta pun berkata, "Jawabannya ialah:"Asyhadu aLa Ilaha Illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." dia megucap syahadat di dpan seorang pemuda muslim yang bertakwa. Akhir x pendeta tsb masuk islam.
Waullahualambishawab". . .

Share on Facebook Share on Twitter

Comments

8 responses to "Cerita Menarik : Mualaf"

Phejhenkbocahrantau [11:18 PM, 19-Jun-13]

Wah patut dicontoh itu yang seperti itu

Allan Wijaya [09:58 PM, 22-Jun-13]

@Phejhenkbocahrantau,
Haha Okey. . Thanks udah hadir biggrin

Jayen [10:00 PM, 22-Jun-13]

Alim. Kayak aku itu. . Haha

Allan Wijaya [10:01 PM, 22-Jun-13]

Jayen@ Koe tmpang tok seng Alim. Kelakuan bejat. . Wkwk biggrin

<3 Fox <3 [10:03 PM, 22-Jun-13]

Nice Story biggrin

Allan Wijaya [10:04 PM, 22-Jun-13]

Fox@ okey. Thanks udah maen in my blog.

Tio watio [02:02 PM, 26-Jun-13]

Ma'af bos baru bisa berkunjung..mantab bos!

Allan Wijaya [01:28 AM, 27-Jun-13]

@Tio watio,
Gak Pa2 Boz". . Thanks Udah Berkunjung". . biggrin Hehe

Subscribe to comment feed: [RSS] [Atom]

New Comment

[Sign In]
Name:

Comment:
(You can use BBCode)